Söz konusu fondaki 4 milyar euro´nun hem sağlık bakımını (örneğin ekipman satın alımı) dengelemek hem de iş piyasasını (örneğin kısa süreli çalışma sübvansiyonları) teşvik etmek, kamu düzenini korumak ve kriz sonucu gelir kaybını (işverenlerin ve çalışanların) hafifletmek için kullanılacağı ve hükümetin teşvik paketleriyle ekonomiyi canlandırma adına aldığı önlem olarak açıklandı.


 
Yasaklara uymayan mekanlara yüksek caza uygulanacak
 
Hükümet uygulanan önlemler kapsamında kapanması öngörülen mekanların söz konusu yasağa uymadığı takdirde 30.000 euroluk ceza ile cezalandırılacağını belirtti.


 
İşverenler için sübvansiyon
 
İşverenlere yönelik sübvansiyon, ebeveynlere çocuk bakımı için üç haftaya kadar izin vermeleri durumunda da düzenlenecek. Burada devlet, özel bakım ücretinin üçte birini üstleneceğini duyurdu.

Copyright ©  www.havadis.at. Tüm Hakları Saklıdır. Havadis.at yayımladığı haber, fotoğraf ve görüntü ile internet ve wap için oluşturduğu her türlü bilgi, havadis.at yönetiminin izini olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.