info @ havadis.at

İsrail devletinin 07 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de yaşayan Filistin halkına karşı başlattığı katliam ve daha sonradan soykırıma dönüşen savaş 114 gündür hala can almaya devam etmektedir. Emperyalist ülkelerin Ortadoğu ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz bekçisi İsrail, başta Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer bazı devletlerden aldığı silah, bomba ve savaş malzemeleriyle bebek, çocuk, kadın, erkek, hasta, yaşlı ve engelli demeden Gazze'deki bütün halkın üzerine, hedef alarak veya rastgele  onbinlerce ton bomba atmış, hastane, okul, cami, kilise, ev, mülteci kampları demeden bugüne kadar en az 26.000 kişinin ölmesine sebep olmuştur. İnsanlar şu kış günlerinde sokaklarda evsiz, yataksız, yorgansız,yemeksiz, susuz ve ilaçsız ölüme terk edilmiş bir durumdadır. Sokaklar parçalanmış insan cesetleriyle doludur. Hastanelerde ameliyatlar ve tedaviler yapılamamaktadır. Bunun bir soykırım olduğunu, savaşın derhal durdurulmasını, İsrail'in ve bu savaşa destek verenlerin yargılanmasını bu sayfalarda defalarca yazdık.

Bu soykırıma bazı ülkeler ve bazı devlet başkanları hariç herkes karşı çıkarken, dünyanın en uzak köşesindeki  vicdanlı ve merhametli insanlar bile bu soykırımı televizyon kanallarında göz yaşları ile izlemiştir. Bazı kesimler tarafından; bu insanlık dışı savaşa karşı çıkanlar acımasızca eleştirilmiş, tehdit edilmiştir. İşlerine son verilenler ve gözaltına alınanlar bile olmuştur.

Gün geçtikçe dünyanın her yerinde tepkiler bir çığ gibi artmaktadır. Bütün dünya canlı canlı ve naklen bir soykırım izlemektedir. İnsanlar artık savunmasız ve masum bir halkı sürgüne göndererek ve öldürerek bitirmeye çalışan İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanmasını ve ceza almasını istemiştir. İsrail'in yaptığı soykırımdan rahatsız olan Güney Afrika devleti dünyanın mahkemesi sayılan Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak İsrail'in yaptığı soykırıma son verilmesini istedi..Herkes çıkacak olan kararı merakla beklemeye başlamıştı. Çünkü olumsuz bir karar çıksa bütün dünyadaki insanların adalete olan güvenleri ve  vicdan duyguları sarsılacak, moraller bozulacak, artık önüne gelen ve güçlü devletler, zayıf devletlere soykırım yapma hakkını elde etmiş olacak gibi düşünülüyordu.. Çok şükür öyle olmadı ve Uluslararası Adalet Divanı bugün vermiş olduğu bir kararla, elde edilen belgelere ve delillere göre, İsrail'in bugüne kadar yaptıklarının bir ''Soykırım'' olduğunu ve soykırım fiilerinin işlenmesinin sona erdirilmesini ve önlenmesini istemiştir.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika devletinin başvurusu üzerine İsrail'in Gazze'de yaptığı ''Soykırım'' hakkında açmış olduğu davayı bugün artık bir karara bağlamıştır. Uluslararası Adalet Divan,bugünkü duruşmasında yargılamanın bir ön safhası olan 'İhtiyati tedbir' kararı verirken; İsrail devleti'nin davanın reddi talebini reddederek, davanın esastan görülmesini onaylamış, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi maddelerindeki fiillerin işlenmesini önlemesini, bu konuda tedbirler almasını ve bir ay içerisinde de aldığı tedbilrlerle ilgili olarak Adalet Divanına rapor sunmasını istemiştir. Bu karar birkaç ülke hariç vicdanlı ve merhametli insanların yaşadığı tüm dünya ülkelerinde sevinçle karşılanmıştır.

Bana göre İsrail ceza alsa da, almasa da zaten binlerce masum ve savunmasız insanı öldürdüğünden dolayı tüm dünyanın vicdanında mahkum olmuştur. Bence İsrail'in yaptığı bu soykırım kötü bir örnek olarak okul kitaplarında yerini almalı, gelecek nesiller için belgeseller düzenlenmeli ve ''07 Ekim'' tarihi her yıl ''Filistin halkına karşı işlenen bir soykırımı önleme ve mağdurlarını anma''günü olarak kabul edimeli ve her yıl anılmalıdır. İsrail'i yönetenler şunu bilmelidir ki;  Eşkiya dünyaya  hükümdar olmaz. Bizler bu coğrafyada hep birlikte ve kardeşçe yaşamak zorundayız. Bölgemizde yer altı ve yer üstünde bulunan bütün petrol, doğalgaz ve diğer madenler gibi zenginlikler hepimize yeter. İsral'i bu oyuna getiren ülkeler yarın-birgün bu coğrafyadan çekip gidecek ve bizler yine başbaşa kalacağız. Hatta daha şimdiden çekilmeyi düşünmektedirler. Bu coğrafyadak çocuklarımız ve torunlarımız emperyalistlerin maşası olmamalı, savaşarak birbirlerini öldürmemeli ve kardeşçe yaşamalıdır. Savaşa hayır, bütün soykırımlara hayır.! Sevgi ve saygılarımla.

Viyana.27.01.2024.mk.