muammer.kelesoglu @ yahoo.com

Değerli dostlar. Özellikle önümüzdeki günlerde Türkiye'ye senelik izine gidecek olan mavi kartlı vatandaşlara yardımcı olacağına inandığım mavi kartla ilgili bazı önemli bilgileri izin öncesi sizler için hazırladım. Mavi Kart Türk vatandaşlığından izinle çıkanlara verilir. Mavi Kartlılar tek vatandaştır. Yani çifte vatandaş değildir. Mavi kartlılar hangi ülkenin pasaportunu taşıyorsa o ülkenin vatandaşıdır. Yabancı ülke makamları tarafından görüldüğü takdirde hiç bir sorun olmaz. Sorulduğunda yada gerekli olduğunda göstermenizde hiç bir sakıncası yoktur. Mavi kartınızı Türkiye'ye girişlerde gümrüklerde, havaalanlarında, limanlarda, tapu dairelerinde, noterliklerde, konsolosluklarda, emniyet müdürlüklerinde, mahkemelerde veya diğer resmi ve özel makamlarda gösterdiğiniz takdirde Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmak mümkündür. Gösterilmediği takdirde yabancıların tabi olduğu kanunlara ve işlemlere tabi tutulurlar. Mavi Kartla ilgili bazı önemli maddeler aşağıda kayıtlıdır.

1) Mavi Kartlılar önceden hiç bir yerden izin almaksızın Türkiye’nin her yerinde, her türlü gayrımenkulleri (ev, arsa, tarla, bağ, bahçe, vb.) satın alabilir, bunlarda oturabilir, kiraya verebilir, bağışlayabilir ve aynı zamanda bunları bir başkasına satabilirler. Türkiye’nin her yerinde, her türlü inşaat veya kat ve arsa karşılığı (ev, daire, apartman, yazlık, kışlık, villa, devre mülk,vb.) inşaatları yaptırabilirler. Türkiye’deki her türlü miras haklarından (Eş, baba, anne, dede, nine, vb.) yararlanabilir, bunları alabilir, bir başkasına devredebilirler.

2) Türkiye’nin her yerinde hiç bir yerden önceden izin almadan dilediği kadar kalabilir, ömür boyu ikamet edebilirler. (İsterlerse emniyet müdürlüğünden İkamet Tezkeresi de alabilirler) Türkiye’de istediği yerlere, istediği vasıtayla (kara-deniz-hava) seyahat edebilirler.

3) En son çıkan çipli Mavi Kartlar 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunun 28.Maddesinin 7. Fıkrasına göre Türkiye’de kimlik yerine geçmektedir. Pasaport bir seyahat belgesidir. Mavi kart ise bir kimliktir. Türkiye'de gerektiğinde kimlik olarak gösterebilirsiniz. Mavi Kartlılar Türkiye’deki noterliklerde her türlü vekaletnameyi bu Mavi Kartları ile verebilirler. Şayet en son çıkan, Mavi Kart yoksa veya nüfus müdürlüğünden -mavi kartlılar kütüğünden- bir belge yoksa vekaletname verirken Pasaportun veya yabancı kimliğin Yeminli Tercümandan Türkçe tercümesi istenir. Mavi Kart varsa bu tercümeye gerek yoktur.

4) Mavi Kartlılar Türkiye’de istediği kadar motorlu veya motorsuz araç (kara-deniz-hava) satın alabilir, satabilir, bunları trafiğe kayıt ettirebilir, kullanabilirler. Şayet Türkiye’de sigortalı olarak bir iş de çalışır veya iş yeri açarsa yurt dışında üzerlerine kayıtlı bir adet motorlu aracını Teminat Bedeli ödeyerek, vergisiz ve gümrüksüz olarak Türkiye'ye götürebilir, Türk Plakası (Mavi Plaka) alabilirler.

5) Türkiye’de ikamet edildiği takdirde vergi dairesinden bir vergi numarası alarak üzerlerine ev telefonu ve cep telefonu alabilir, kayıt ettirebilir, bunları başkasına devredebilir, satabilir, dilediği bankada (T.C.Merkez Bankası dahil) dilediği hesapları açabilir, adına para yatırabilir, hesabından para çekebilir, her türlü ihaleye girebilirler.

6) Türkiye’de istediği iş yerini kurabilir, sigortalı olarak bir iş de çalışabilir (Devlet memuru olamaz) , sigortasını ödediği sürece Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK-SSK-BAĞ-KUR) kendi, eşi ve çocukları yararlanabilir. Devlet kurumlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabilirler.

7) Türkiye’de Mavi Kartlı olarak çalıştığı takdirde, çalıştığı süreler kadar (ödediği sigorta primleri üzerinden) zamanı gelince emekli olabilirler.

8) Ortaöğretimini yurt dışında bitirip Türkiye'de üniversiteye devam edenler ile Mavi Kartlılar üniversite öğrenim harcından muaftır, Harç ödemezler. https://ytb.gov.tr/haberler/yurtdisi-vatandaslar-ve-mavi-kartlilarin-universite-harclarini-ytbden

9) Mavi Kartlılar Türkiye’de askerlik yapamaz. Türk vatandaşlığından çıktıkları için Türkiye’de askerlikten dolayı aranmazlar, askerlik dosyaları kapalıdır.

10) Mavi Kartlı anne ve babanın çocukları da Türkiye’deki nüfus müdürlüklerinde veya yurt dışındaki konsolosluklarda ‘Mavi Kartlılar Nüfus Kütüğüne’ kayıt edilebilir, çocuklarına Mavi Kart alabilirler.

11) Avusturya vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde vize kalkmıştır. Ancak; Avusturya pasaportlarında en az 6 aylık bir süre olmalıdır. Nott Pasaport (Acil pasaport) ile Türkiye'ye gitmek isteyen Avusturya vatandaşlarının ikamet ettikleri yerdeki T.C. Başkonsoloslularından vize almaları gerekmektedir. Mavi Kartlılarda ise Türkiye'ye girişleri sırasında mavi kartları yanlarında olmak şartıyla Avusturya pasaportlarında (çocuk dahi olsa) en az 3 aylık geçerli süre olması şarttır. Mavi Kartınız veya nüfus cüzdanınız yanınızda olmak şartıyla Nott/Acil pasaporta vize almanıza gerek yoktur.

12) Mavi Kartlılar Türkiye’ye giriş yaparken mavi kartları yanındaysa ( Not Pass almış olsalar dahi) kesinlikle vize almazlar. Mavi Kart olmadan Türkiye’ye giriş yapanlar (çocuk dahi olsa) Türkiye’de 3 aydan fazla kalamazlar. Kaldıkları takdirde yurt dışına çıkarken kendilerine 5 yıl Türkiye’ye giriş yasağı ve fazla kaldıkları süre kadar para cezası verilir. Tekrar girişte para cezasını ödedikleri ve mavi kartlarını gösterdikleri takdirde bu giriş yasağı kalkar.

13) Mavi Kartlı kadın ve erkeğin evlenmesi, boşanması, doğumu, ölümü, soyadı değişikliği ve her türlü diğer nüfus olayları yurt dışında konsolosluklarda ve Türkiye ‘deki nüfus müdürlüklerinde ‘’Mavi Kartlılar Nüfus Kütüğüne’ kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu işlemler bilhassa miras ve diğer nüfus olaylarında gereklidir.

14) Mavi Kartlıların ölümü halinde Türkiye'deki veraset işlemlerinde veraset ilamı çıkartmak için T.C. Mahkemelerine başvurmak gerekmektedir. Türk vatandaşlarının veraset ilamı ise T.C.Noterliklerinden alınabilir.

15) Mavi Kartlılar Yurt dışında çalıştıkları süreleri Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanarak emekli olamazlar. (Türk vatandaşlığından çıkmadan önceki süreleri mahkemeye ve dava açmaya gerek kalmadan borçlanabilir, Türk vatandaşlığını kaybettikleri tarihten sonraki yılları borçlanamazlar).

16) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınır. Yani; Yani mavi kartlıların T.C.Kimlik numarası aynı kalır.

17) Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Yani; Türkiye’deki seçimlerde aday olamazlar, oy veremezler, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına tanınan-Araç Çıkartma/İthal etme- haklarından faydalanamazlar.

18) Mavi Kartı yurt dışında konsolosluklar, yurt içinde nüfus müdürlüklerinde değiştirebilirsiniz. Bunun için varsa eski kart, 2 adet biometrik fotograf ile birlikte, yabancı ülke pasaportu veya kimliği gereklidir. Mavi Kart kaybolduğunda gazeteye ilan vermek zorunluluğu yoktur, şahsın kendi isteğine bağlıdır, Mavi kartın belli bir kullanma süresi yoktur, eskidiği veya yıprandığı, nüfus kayıtlarında değişiklik olduğu takdirde değiştirmek her zaman mümkündür.. Mavi Kartın şu andaki ücreti 7,5-Euro’dur. (Yedibuçuk) (2024)

19) Mavi Kart şahsen imza karşılığı verilir. 18 yaşından küçüklerin mavi kartını anne veya babası, vasisi veya boşanma durumunda mahkeme kararında velayet hakkı olan taraf alabilir.

20) Mavi Kartlılar; yurt dışında konsolosluklardan ve Türkiye'deki PTT'den E-Devlet şifresi alabilirler. 15 yaşından büyükler şahsen Mavi kart almaya başvurabilirler.

21) Mavi Kartlılar Türkiye'deki banka ve sigortaların sunmuş olduğu Bireysel Emeklilik hizmetlerinde verilen Devlet Katkı Payından yararlanabilirler.

22) Konsolosluktan ‚‘Çıkma İzni‘ ni aldıktan sonra Avusturya pasaportunu alanlar daha sonra konsolosluğa giderek ‚‘Çıkma Belgesi‘ ni almadıkları takdirde Türk vatandaşlığı devam ettiğinden tam olarak çıkmış sayılmazlar, nüfus kütükleri açık kalır. Bilhassa Çıkma Belgesini almadan Türkiye’ye evlenmeye giden vatandaşlarımız çok büyük sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle Avusturya pasaportunu aldıktan sonra hemen konsolosluğa giderek, çıkma belgesinin teslim alınması gerekmektedir.

23) Mavi kartlıların Türkiye'de işledikleri bir suçtan dolayı sınır dışı edilmeleri yada yurda giriş yasağı konulması mümkündür.

Sevgi ve saygılarımla.

Viyana. 11.06.2024.mk.