muammer.kelesoglu @ yahoo.com

25.06.2019 tarihinden önce bulundukları ülkelerde askerlik yapan ''Çifte vatandaşların'' yaptıkları askerlik, artık Türkiye'de kabul edilecek''

Değerli dostlar. 27.02.2024 tarihinde 'Havadis Gazetesi'nde paylaştığım '' Avusturya'daki çifte vatandaş gençlerimizin askerlik sorunu'' başlıklı köşe yazımızda 25.06.2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre yurt dışındaki çok vatandaşlık sahibi, ''çifte vatandaş'' gençlerimizin bulundukları ülkelerde yapmış oldukları temel askerliğin, bu tarihten itibaren artık Türkiye'de kabul edilmeyeceği ve hatta bu tarihten önce yapılan askerliklerin de kabul edilmeyeceği belirtiliyor ve bu konuda konsolosluklarımıza başvuranlar geri çevriliyordu.

Arzu ederseniz; bu konudaki yazımın tamamını Havadis Gazetesindeki 27.02.2024 tarihli köşe yazımda  (https://havadis.at/.../avusturyadaki-cifte-vatandas... ) bulabilirsiniz.

Yaptığım bir araştırmada ise 25.06.2019 tarihinden önce bulundukları ülkelerde yapmış oldukları temel askerliği konsolosluklar tarafından kabul edilmeyenlerin soluğu T.C. Mahkemelerinde aldıklarını, bir avukat vasıtasıyla dava açtıklarını ve açtıkları davayı kazandıklarını öğrendim. Çünkü; önceden verilmiş yada kazanılmış bir hakkın geri alınamayacağı belli iken, 25.06.2019 tarihinden önce yurt dışında yaptıkları askerliğin Türkiye makamları tarafından kabul edilmemesi kadar yanlış bir şey olamazdı. Bu konuda dava açanların, itiraz edenlerin ve bizim gibi köşe yazılarında paylaşanların çoğalması ve davaları kazanmaları üzerine, Milli Savunma Bakanlığımız '26.06.2019 tarihinden önce' bulundukları ülkelerde temel askerliğini yapmış olanların gerekli belgelerle kayıtlı oldukları konsolosluklara başvurmaları halinde ''yapmış oldukları askerliğin'' kabul edileceğini duyurmuştur.

T.C. Milli Savunma Bakanlığımızın duyurusu aşağıdadır:

'' Çok vatandaşlık sahiplerinin askerlik muafiyeti ile ilgili esaslara 7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Askeralma Yönetmeliğinde yer verilmektedir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, uyrukluğunda bulunulan iki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin diğer ülkede sayılmasına dair muafiyet işlemleri, varsa ikili anlaşmalar kapsamındaki hükümlere göre yürütülür. Ülkemizin bu konuda halihazırda, sadece Tunus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ikili anlaşması bulunduğundan, sadece anılan ülkelerde yerine getirilen askerlik hizmeti ülkemizde muafiyet hakkı sağlamaktadır. Öte yandan, 1111 sayılı Mülga Askerlik Kanununun 2/5. maddesi ve buna göre çıkarılan 25.07.1993 tarih ve 21648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/4613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesi gereğince kabul edilen ülkelerden; Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, İsviçre, Norveç, Azerbaycan, Tunus ve Yunanistan'da 26.06.2019, Hollanda'da 1.1.1997, Belçika'da 1.1.1998, Fransa'da 1.1.1999, İtalya'da 1.1.2005, İsveç'te 1.7.2010, Almanya'da 1.7.2011 ve Suriye'de 26.01.2018 tarihlerinden önce yapılan askerlik hizmeti, yapıldığının veya yapılmış sayıldığının belgelenmesi halinde, ülkemizde askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılmasını sağlamaktadır.''

Bu yeterli midir? '' Hayır.! T.C. Milli Savunma Bakanlığımız 25.06.2019 tarihinden sonra da bulundukları ülkelerde temel askerlik yapmış olan ''Çifte vatandaş'' gençlerimizin yapmış olduğu askerliği eskiden olduğu gibi kabul etmelidir. Çünkü; son yıllarda artan işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çifte vatandaş gençlerimizin 5.000 Euro ödeyerek yada Türkiye'ye giderek 6 ay temel askerlik yapmak istemeyecekleri ( ki;bu Avusturya kanunlarınca yasaktır) Türk vatandaşlığından çıkmak isteyecekleri ve mavi kart alacaklarına dair duyumlar almaktayım. Türkiye çifte vatandaş gençlerimizi kaybetmemeli, onların önünü açmalı ve kanunen sahip oldukları Türk vatandaşlığını korumalarını sağlamalıdır.

Türkiye eskiden olduğu gibi, yani 25.06.2019 tarihinden önce kanunen çifte vatandaş olan gençlerimizin bulundukları ülkelerde yapmış oldukları temel askerliği kabul etmelidir. Avusturya; vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşlarının 6 ay veya daha fazla süre ile Türkiye'de yaptığı temel askerliği kabul etmektedir. Türkiye'de gerekirse başta Avusturya olmak üzere diğer ülkelerle anlaşmalar yapmalı. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişiye 2 ayrı ülkede askerlik yaptırıldığını duymadım. Hatta çoğu ülkeler temel askerliği kaldırmış, gönüllü askerliğe geçmiştir. Oysa ki; yabancı ülke vatandaşı iken Türk vatandaşlığına geçenlerin önceki vatandaşı olduğu ülkede yaptığı askerliği Türkiye kabul etmekte ve tekrar askerlik yaptırmamaktadır. Sonuç olarak; 1) 25.06.2019 tarihinden önce Avusturya'da askerlik yapanlar gerekli belgelerle kayıtlı bulunduğu konsolosluğa başvurdukları takdirde, yapmış oldukları askerlik Türkiye'de kabul edilecektir. 2) Türkiye; yukarıdaki açıklamalarımızdan dolayı çifte vatandaş gençlerimizin bulundukları ülkelerde 26.06.2019 tarihinden sonra yapmış olduğu askerliği de kabul etmelidir. Sevgi ve saygılarımla.

Viyana. 21.05.2024.mk.