muammer.kelesoglu @ yahoo.com

Değerli dostlar. Yurt dışında ikamet edenlerden; Türkiye'ye giderek bir işyeri açarak çalışanlar veya Türkiye'de sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışanlar ve yüksek okullarda öğrenim görmeye giden mavi kartlı öğrenciler ile yurt dışından emekli olan gerçek yabancılar (Mavi kartlı emekliler hariç) Türkiye'ye giderken yurt dışında üzerlerine kayıtlı, hangi marka veya model olduğuna bakılmazsızın bir adet motorlu taşıtını (araba veya motorsiklet) Turing Klup (https://www.turing.org.tr/ ) aracılığı ile, taşıtın model ve motor hacmine göre, herhangi bir bankaya bir teminat bedeli (depozit) ödeyerek, hiçbir vergi ve gümrük masrafı ödemeden Türkiye'ye götürebilir ve mavi plaka (MA-MZ) alabilirler. Bu durumda taşı götürenler sadece her yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) öderler. Bu konudaki gerekli bilgiler soru-cevap şeklinde aşağıda kayıtlıdır. Arzu edenler Türkiye'deki Turing Klup'ten telefonla veya internetten yazarak bilgi alabilirler. Taşıtın kullanılmayacak bir durumda olması, yurt dışına geri çıkartılması veya aynı şartları taşıyan başka bir yabancıya veya mavi kartlıya satılması durumunda teminat bedeli geri alınır.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi (Y.T.G.G.K) nedir?

Y.T.G.G.K. çalışma, öğrenim ve emeklilik maksatlı olarak ülkemizde ikamet eden yabancıların, yurtdışında kendi adlarına tescilli taşıtlarını, Gümrük Vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak Türkiye’de bulundurmalarını sağlayan bir kefalet belgesidir. Turing, belge düzenlediği taşıtın kurallara uymaması halinde çıkarılacak vergilere devlet hazinesine karşı kefil olmaktadır. Sistemin işlerliğinin sağlanabilmesi için, karne düzenlenen taşıtın vergilerinin bir kısmı, depozito mahiyetinde Turing’e bırakılmaktadır.

Kimler Y.T.G.G.K. alabilir?

Türkiye’ye çalışma veya öğrenim maksatlı olarak gelinen tarihten geriye dönük 1 yıl içinde fiilen en az 185 gün yurtdışında ikamet etmiş (yurtdışı yerleşik) sıfatını taşıyan yabancılar ve Mavi Kart sahipleri Y.T.G.G.K. alabilir. Emekli yabancılarda bu şart aranmaz. Mavi Kart statüsündeki emekliler hiçbir şekilde bu prosedürden yararlanamamaktadır.

Yurtdışından Y.T.G.G.K. kapsamında getirilecek arabanın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Y.T.G.G.K. kapsamında getireceğiniz taşıtınız ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Yurtdışında arkadaşımın/yakınımın ismine tescilli taşıtı getirip, Y.T.G.G.K. kapsamında kullanabilir miyim?

Y.T.G.G.K. ile getirilecek taşıt mutlaka, yurtdışında karne sahibinin ismine tescilli olmalıdır. Başkasının adınakayıtlı olarak gelen taşıtın, Türkiye’de Y.T.G.G.K. ile kullanılması mümkün değildir.

Yurtdışından getirdiğim taşıtın direksiyonu sağdadır. Bu taşıtı Y.T.G.G.K. kapsamında kullanabilir miyim?

9 Eylül 2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre sağdan direksiyonlu taşıtlar bu yöntemde kullanılabilmektedir.

Y.T.G.G.K. ile ilgili gerekli evraklar nelerdir? Gerekli belgeler için web sitemizin ilgili bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Y.T.G.G.K. ile getirilen taşıt için hiç vergi ödemem gerekiyor mu?

Y.T.G.G.K. ile getirilen taşıtlar için Gümrük Vergisi, ÖTV ve KDV muafiyeti vardır. Fakat bu statüdeki taşıtlar için de her yıl Ocak ve Temmuz ayları içinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmelidir.

Y.T.G.G.K. muhteviyatı taşıt ile yurtdışına seyahat edebilir miyim? Y.T.G.G.K.'nın geçerlilik süresi varsa, Türkiye'ye tescilli diğer taşıtlardan farksız olarak yurtdışına çıkabilirsiniz. Gümrüklerden Geçiş Karnesi zorunluluğu bulunan (İran, Suriye, Hindistan, Pakistan vb. gibi) bazı ülkelere çıkabilmek için ise ilave teminat bırakmanız gerekecektir.

Türkiye’den sıfır bir taşıt alırsam Y.T.G.G.K. ile kullanabilir miyim?

Bu yöntemde bulundurulacak taşıtın mutlaka yurtdışında karne sahibi adına tescilli olması gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye’den alınacak taşıtlar bu kapsama girmemektedir.

MA – MZ plaka ne demektir?

Y.T.G.G.K. kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlar ile yabancıların Türkiye’den satın aldıkları taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce bu harf serisini taşıyan plakalar verilmektedir.

Y.T.G.G.K. kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Y.T.G.G.K. kapsamında girişi yapılacak taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri göz önünde bulundurularak 24 ayı geçmemek üzere süre verilmektedir.

Y.T.G.G.K. kapsamında girişini yaptığım taşıtın süre uzatımını nasıl yaparım?

Y.T.G.G.K. kapsamında girişini yaptığınız taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamettezkeresi gibi belgelerin yeterli sürelerinin olması ve gerekli diğer belgeler ile birlikte en yakın Turing bürosuna başvuru yapılması gerekir.

Y.T.G.G.K. süresi için uzatım müracaatında bulundum. Şimdi yapmam gereken bir şey var mı?

Turing sizin müracaatınızın sonucunu ortalama 1 ay içinde, kayıtlı adresinize iletecektir. Size gönderilen uzatım onay belgesi ile birlikte, bağlı olduğunuz Gümrük Müdürlüğü’ne giderek, uzatımınızı Y.T.G.G.K.'ya işletmelisiniz.

Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurdum ancak henüz sonuçlanmadı, taşıtıma verilen süre bitmek üzere ne yapmam gerekiyor?

Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde en yakın Turing bürosuna veya ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne süre uzatımına ilişkin belgeler ile birlikte durumunuzu anlatan bir mazeret dilekçesi yazarak başvurmanız gerekmektedir.

Eşim yabancı uyruklu, Y.T.G.G.K. alabilir mi?

Öncelikli olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ile birlikte kişi Türkiye’de çalışıyor ise (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izin belgesi kapsamında) ya da bir yerde öğrenci ise (okulundan alacağı öğrenim belgesi) ya da emekli ise (emekli olduğuna dair konsolosluktan onaylı belge) en yakın Turing bürosuna başvurarak Y.T.G.G.K. alabilir.

Türkiye’ye Y.T.G.G.K. kapsamında otomobilim ile giriş yaptım, aracımı burada bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?

Evet, taşıtınızı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkış yapmanızda bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu taşıtın kullanılmadan park halinde bırakılması gerekir. Ayrıca bununla ilgili Gümrüğe bilgi verilmesi ve talep edilmesi halinde bir taahhütle taşıtın Gümrüğün belirleyeceği bir alanda bırakılması istenebilir.

Gümrük Ambarına bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?

Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

Aracımı gümrük ambarına geçici olarak bıraktığımda ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

Söz konusu ambarlar işletici kuruluşlarca çalıştırıldığından bu konuda bilgi verememekteyiz. İlgili gümrük idaresinin işletici kuruluşundan bilgi almanız gerekmektedir.

Y.T.G.G.K. kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir?

Y.T.G.G.K. kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar), özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından ve yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca kullanılabilir.

Yurtdışında taşıt eşimin adına tescilli ama Türkiye’de Y.T.G.G.K. yeterliliğine ben sahibim. Taşıtı eşimden Türkiye’de satın alabilir miyim?

İlgili mevzuatta; “Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz. Ancak, bu kapsamda getirilen taşıtın Y.T.G.G.K.'ya kayden taşıt ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine dâhil bir başkasına mülkiyet devrinin yapılması mümkündür” denilmektedir. Mülkiyet devri, diplomatik temsilcilik onaylı olarak yapılmalıdır.

Y.T.G.G.K. kapsamındaki otomobilimi Türkiye’de birine satabilirmiyim? 

Y.T.G.G.K.'ne kayden ithal edilen taşıtların yine aynı şekilde taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması hâlinde mümkündür.

Y.T.G.G.K. kapsamında getirdiğim bir otomobilim var. Bir tane daha getirebilir miyim?

Bu statüde sadece 1 otomobil veya 1 motosiklet getirebilirsiniz. Bununla birlikte aynı statüde 1 karavan veya 1 römork getirme hakkınız da bulunmaktadır.

Çifte uyrukluyum Y.T.G.G.K. kapsamında taşıt getirebilir miyim? Hayır. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

Yurtdışında kendi sahibi/ortağı olduğum şirket aracına Y.T.G.G.K. alabilir miyim?

Hayır. Şirket sahibi siz olsanız da yurtdışında şirket adına tescilli taşıtlar için Y.T.G.G.K. düzenlenemez.

Türkiye’de Y.T.G.G.K. ile kullandığım bir taşıtım var. Türk vatandaşlığına geçeceğim. Vatandaşlığa geçtikten sonra taşıtımı kullanmaya devam edebilir miyim? Türk vatandaşlığına geçtikten sonra bu yöntemde taşıt bulundurmaya hakkınız olmayacaktır. Vatandaşlığa geçişinizin ardından 1 aylık süre içinde taşıtı üzerinizden düşürmelisiniz.

Mavi Kart sahibiyim. Y.T.G.G.K. kapsamında taşıt getirebilir miyim?

Mavi Kart sahipleri diğer belgeleri eksiksiz ibraz etmek şartıyla Y.T.G.G.K. ile taşıt bulundurabilirler.

Mavi Kart sahibiyim. Çalışma izni ve ikamet tezkeresi almama gerek yok. Bunlar olmadan Y.T.G.G.K. kapsamında taşıt getirebilir miyim?

Çalışan Mavi Kart sahipleri, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma İzni yerine bağlı oldukları SGK’dan resmi bir yazı ile çalıştıklarının ispat etmek durumundadırlar. İkamet tezkeresi gerekli değildir.

Y.T.G.G.K. için verdiğim teminatı ne zaman iade alabilirim?

Teminatınızı, taşıtınızı daimi olarak yurtdışı ettiğinizde ya da sattığınızda, karneniz ve ilişik kesme belgenizi Kurumumuza teslim ederek iade alabilirsiniz.

Y.T.G.G.K. kapsamında getirmek istediğim taşıtın teminatını nasıl öğrenebilirim?

Taşıt teminatları triptik@turing.org.tr adresine taşıtın bilgileri (örneğin; 2009 Model Mercedes E 250 CDI, 2.198 cc vb. gibi) gönderilerek öğrenilebilir.

Taşıt teminatı belirlenirken hangi kıstaslar göz önüne alınmaktadır?

Ülkemizdeki vergi sisteminde taşıt vergileri, taşıtın mal bedeli, motor hacmi ve model yaşına bağlıdır. Taşıt kıymeti yükseldikçe, modeli sıfıra yaklaştıkça ve motor hacmi büyüdükçe teminatı artacaktır.

Teminat olarak banka teminat mektubu verebilir miyim?

Y.T.G.G.K. teminatı banka teminat mektubu veya nakit (Türk Lirası, Amerikan Doları ya da Avrupa Para Birimi) olarak kabul edilmektedir. Döviz teminatlar Türk Lirasındaki değer kaybından etkilenmediğinden %30 indirimli olarak kabul edilir. Teminat mektupları Türkiye’de şubesi bulunan bütün bankalardan, Kurum mektup örnek metnine bağlı kalınarak verilebilir. (Örnek dışı metinler kesinlikle kabul edilmemektedir)
Teminatı nakit olarak yatırmak istiyorum. Hangi bankalara yatırabilirim? Teminat kabul edilen bankalar ve Turing hesapları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu konudaki daha fazla bilgileri Turing Klub'ten alabilirsiniz. https://www.turing.org.tr/.

Sevgi ve saygılarımla. Viyana. 27.04.2024.mk.