muammer.kelesoglu @ yahoo.com

Değerli dostlar. Bildiğiniz gibi üzerine kayıtlı bir araba ile Türkiye'ye gitmek isteyen gurbetçilerin hem arabasının, hem de kendisinin yurt dışında -geriye doğru bir yıl içerisinde- en az 185 gün (6 ay) kalmış olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan gurbetçilere 2 yıl (730 gün) süre verilmektedir. Ayrıca 01.01.2024 tarihinde kabul edilen yeni bir yasaya göre ise yurt dışında ikamet eden sadece emekli gurbetçilere, konsolosluktan alacağı bir emekli belgesini gümrükte kayıt ettirmek şartıyla 4 yıl (2+2) Türkiyede kalış izni verilmektedir. Bunun yanı sıra bu şartları taşımayan veya bütün haklarını kullanmış olan gurbetçilere ise senede bir defa olmak üzere ve sadece 1 ay (30 gün) Türkiyeye giriş hakkı verilmektedir. Bu haklardan yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kartlı olmak farketmiyor. Bu konudaki önemli bir ayrıcalık; sadece emekliler kendilerine verilen 4 yıllık (2+2) süre içersinde diledikleri kadar yurt dışına çıkıp, 185 gün şartı aranmadan tekrar giriş yapabilmektedir. Ancak emekliler de kendilerine tanınan bu 4 yılık (2+2) süre bitmeden yurt dışına çıkıp, tekrar hem kendileri, hem de arabaları 185 gün yurt dışında kaldıktan sonra, tekrar 4 yıl (2+2) Türkiyede kalma hakkından yararlanabilmeleri mümkündür. Emeklinin dışındaki gurbetçilerin ise Türkiye'ye her girişlerinde geriye doğru 1 yıl içerisinde 185 gün şartını sağlamış olmaları gerekmektedir.

Buraya kadar her şey normal.! Ancak; bildiğiniz gibi yurt dışında kayıtlı arabaların Almanya'da her 2 yıl da bir, Avusturya'da ise sıfır (0) arabalar hariç, diğerlerinin ise -her yıl- teknik muayene ve bakım kontrollerinin yapılması şarttır. Yurtdışında kayıtlı her arabaya, kayıtlı olduğu ülke Tüv merkezleri tarafından, bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra bir ''muayene etiketi'' verilmektedir. Yani Almanya'da kayıtlı arabaya Almanya, Avusturya'da kayıtlı arabaya ise Avusturya TÜV merkezleri arabanın bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra Almanya 2 yıllık, Avusturya ise 1 yıllık ''muayene etiketi'' vermektedir. Bu muayene etiketlerinin süresinin bitmesine az bir zaman kala araba tekrar bir servisten geçmekte ve etiketin yenisi alınmaktadır. Şayet bu etiketlerin süresi geçerse ve araba kayıtlı olduğu ülke içerisinde ise, birkaç aylık süre geçmesinin az bir para cezası varsa da, süresi bitmiş bir etiket ile yurt dışında tespit edildiğinde ya para cezası ödenmekte veya araba polis tarafından trafikten men edilmekte ve bağlanabilmektedir. İşte emekii gurbetçiyi üzen ve sıkıntıda bırakan esas konu budur ve bunu defalarca yazmamıza rağmen hiç kimse kulak vermemekte ve geçiştirmektedir.

Bildiğiniz gibi; Yurtdışında çalışan bir gurbetçi zaten her yıl, belki de yılda bir defa, çalıştığı yerden 1 aylık (30 gün) senelik izin almakta ve arabası ile Türkiye'ye gelmekte ve daha sonra ise yurtdışında yaşadığı ülkeye geri dönmektedir. Ancak; yurt dışından emekli olmuş gurbetçiye verilen ''araçlarını Türkiye'de 4 yıl (2+2) kullanma hakkı'' bir sorunu da birlikte getirmektedir'' Çünkü; bir örnek verecek olursak; yurt dışında çalışan bir kişi normal şartlarda 65 yaşında emekli olabilmektedir. Örneğin; 65 yaşına gelmiş, Avusturya'dan emekli olmuş, emekli maaşını Avusturya'da alan ve halen Avusturya'da ikamet eden bir vatandaşımızın 4 yıl sürekli olarak Türkiye'de kalması ve arabasını Türkiye'de kullanması mümkün değildir. Çünkü; 1) Buna Avusturya ikamet yasası izin vermez. Çünkü Avusturya'da ikamet eden bir yabancı süresiz vizesi dahi olsa ülkeyi sürekli olarak -bir yıl- terk edemez. Terk ettiği takdirde ikamet iznini otomatikman kaybeder. 2) Avusturya Sağlık Kasası (GKK) izin vermez, 3) Avusturya Emekli Kasası (PVA) izin vermez, 4) Avusturya Araç Teknik Kontrol Merkezi (TÜV) izin vermez. Çünkü; Avusturya'da kayıtlı bir arabanın her yıl teknik bakım ve kontrollerinin yeniden yapılması ve muayene etiketinin yenilenmesi gerekmektedir. Hatta sigorta şirketleri bile bunlara önem vermekte ve buna benzer başka birçok sorunlar da bulunmaktadır.

İşte yukarıda yazdığım nedenlerle emekli gurbetçiye değil 4 yıl, isterseniz 10 yıllık hak verseniz bile gurbetçi bu kadar süre ile Türkiye'de arabası ile kalamaz.! Çünkü Türkiye'ye arabası ile giden bir emekli gurbetçi arabanın teknik bakım ve kontrollerinin süresi bitmeden arabanın kayıtlı olduğu ülkeye dönerek yeniden TÜV almak zorunda kalacak ve bunu her yıl yapmak zorunda kalacaktır. Bir de 4 yılın sonunda emekli gurbetçi kendisi ve arabası 185 gün yurt dışında kaldıktan sonra tekrar 4 yıl hakkına sahip olabilecektir.!? Düşünün bir kere; arabası ile Bregenz''den Kahramanmaraş'a giden bir -emekli gurbetçi- her yıl, arabası ile binlerce kilometre yol giderek, Vorarlaberg'e geri gelecek ve 15 dakikalık bir işlem sonunda TÜV pulunu alıp, tekrar Kahramanmaraş'a geri dönecektir. Yada Hamburg'dan Adana'ya arabasıyla giden bir emekli gurbetçi her 2 yılda bir Hamburg'a dönecek ve 15 dakikalık bir işlem için arabasının TÜV'ünü alıp Adana'ya geri dönecektir.

Peki şimdi bu kanunu yapanlara soruyorum; Ömrünü gurbette en zor şartlarda çalışarak geçirmiş, hep geri dönmeyi düşünmüş ve vatanının hayalini kurmuş, ömrünü gurbete feda etmiş, 65 yaşından büyük, belki de 75 yaşından büyük olan bir emeklinin 15 dakikalık bir işlem için gidiş ve dönüş, gece ve gündüz, her türlü iklim şartlarında, binlerce kilometrelik yollarda, bir de yüzlerce Euro benzin/mazot masrafı yaparak araba kullanmasını nasıl uygun görürsünüz? Sizin babanız yada dedeniz olsa bu yollarda araba kullanmasına izin verir misiniz? Neden bir empati yapmazsınız? Bu güzergahtaki yabancı ülkelerde ne kadar büyük tehlikelerin ve sıkıntıların olduğunu bilmiyor musunuz? Senelerdir bu konuyu neden çözmediniz? Çözmek için daha ne kadar ve neyi bekliyorsunuz? Aslında çözümü çok kolay ve kendi devletimizin elindedir.! Yabancı devletlerden fayda beklemeyin.! Yurt dışından emekli T.C.vatandaşların ve mavi kartlıların yurt dışında kayıtlı araçlarına -araçlarını satmayacaklarına- dair belli bir teminat karşılığı ''Mavi Plaka'' verin (Almanlara verildiği gibi) hem Türkiye'deki TürkTüv'den 4 yıl Tüv alabilsin, hem de isterse arabası veya kendisi Türkiye'de 4 yıl kalabilsin. Bir de seçim öncesi söz verildiği gibi yurt dışında kalma süresini 185 günden 30 güne indirin, sorun çözülsün.! Türkiye'nin kalkınmasında çok büyük emekleri olan gurbetçiye arabasını Türkiye'de kullanma hakkını çok mu görüyorsunuz.? Yabancılara verdiğiniz bu hakkı kendi öz vatandaşlarımıza neden vermiyorsunuz, neden? Emekli küs ve kırgın, haberiniz olsun.!

Sevgi ve saygılarımla. Viyana. 03.06.2024.mk.