volkan.meral @ havadis.at

Avrupa Adalet Divanı'nın (AAD) kamu sektöründe başörtüsü yasağını yasallaştıran kararı, Avusturya'da da tartışmalara yol açtı. Ancak bu karar, pratikte başörtüsü yasaklarının uygulanmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararı, kamu hizmeti işverenlerinin tarafsızlık ilkesini gözetmelerini ve bu nedenle "tamamen tarafsız bir idari ortam" oluşturmak gerektirdiğini gerekçelendiriyor. Bu nedenle, tüm personelin müşterilerle doğrudan teması olup olmadığına bakılmaksızın dini inançlarını gösteren işaretler taşıması yasaklanabilir.

Ancak bu karar, diğer dini sembollerin de yasaklanması gerektiği anlamına geliyor. Örneğin, Hıristiyan haçları veya Yahudilerin giydiği kipalar da yasaklanabilir. Bu da, başörtüsü yasaklarının pratikte uygulanmasının zorlaşmasına neden olabilir. 

Anayasa hukuku uzmanları, "Avrupa Adalet Divanı kararları, bir çıkmaza yol açıyor" diyor. "Başörtüsü yasakları, diğer dini semboller de yasaklandığı sürece yasal hale gelebilir. Ancak bu, Avusturya'da nüfusun büyük bir kısmının Hıristiyan olması nedeniyle pek olası değil."

İş hukuku uzmanlari da "Avusturya'da bu tür davalara ilişkin içtihat hukuku sınırlı" diyor. "Ancak, yerel mahkemelerin karşılaştırılabilir davaları ATAD kararına uygun olarak değerlendirmesi gerektiği açık."

Sadece başörtüsü yasağı uygulanırsa bu alalen bir ayrımcılık olacaktır.

Bu durumda, Avusturya'da kamu sektöründe başörtüsü yasağı uygulamaya konulursa, bu yasakların sadece Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılık olarak değerlendirilecektir.

Avusturya'nın bu konuda nasıl bir tutum içerisinde olacağını merakla bekliyoruz. 

Selam ve dua ile 

Volkan Meral