gurkan.altmisdort @ havadis.at

Sevgili Havadis okuyucuları,

Son günlerde Dünya'da ve özellikle Filistin'de meydana gelen saldırı ve dehşeti büyük bir üzüntü ile takip etmekteyiz. Gerek TV'lerde gerekse sosyal medya organlarında karşımıza çıkan görüntüler adeta kanımızı donduruyor. Çaresizlik içersinde olan biteni izliyor ve saldırıların bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. Gördüğümüz görüntüler empati yapmamıza ve bu vahşete neden olanlara lanet okumamıza neden oluyor.

Terörün her türlüsünü lanetlerken olayın bu duruma gelmesindeki tüm unsurları ve geçmişte yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda yaptığımız paylaşımların ilerde başımıza açabileceği sıkıntıları hatırlatma adına bu yazımı siz değerli okuyucularımıza aktarmak istedim.

Her ne kadar Avrupa'nın göbeğinde, sözde medeniyetin beşiğinde yaşıyoruzda desek, attığımız adıma ve yaptığımız paylaşımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zira, Avusturya Cumhuriyeti'nin Almanya ile birlikte geçmişte Yahudi ırkına karşı yapmış olduğu Holokost nedeniyle Dünya'nın gözünde kötü bir imajı olduğunu ve bu imajı sözde pişmanlık ve bazı yaptırımlar ile düzeltmeye çalıştığını unutmayalım. Avusturya her ne kadar bir hukuk devleti'de olsa, bazı durumlarda Anayasasın da, kişiye ve duruma göre karar verebilecek açık kapılar bırakmış durumdadır. 

Bu vesile ile siz değerli okuyucularıma bazı hususları tekrar hatırlatmak isterim:

Avusturya'da ifade özgürlüğü

Avusturya'da Anayasa, ifade özgürlüğünü temel bir hak olarak güvence altına almaktadır. Bu, vatandaşların mevcut yasaları, özellikle de Nasyonal Sosyalizmin yüceltilmesi veya hakaret ve nefret söylemi ile ilgili yasaları ihlal etmedikleri sürece görüş ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahip oldukları anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, bireysel hakların ve kamu düzeninin korunmasını sağlamak için belirli kısıtlamalar da vardır. Avusturya'da ifade özgürlüğü, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün önemli bir bileşenidir.

Avusturya'da hakaret

Avusturya'da hakaret, Ceza Kanunu (StGB) tarafından düzenlenen cezai bir suçtur. Hakaret, bir kişinin başka bir kişinin itibarına zarar vermek için kasıtlı olarak yanlış bilgi yayması durumunda ortaya çıkar. Bu fiil para veya hapis cezası ile cezalandırılabilir.

İfade özgürlüğü ve meşru görüşlerin ifade edilmesinin, doğrulanabilir gerçeklere dayandıkları veya açıkça fikir ifadesi olarak kabul edilebildikleri sürece hakaret olarak değerlendirilmediğini belirtmek önemlidir. Hakarete karşı koruma sağlayan içtihat ve yasalar ülkeden ülkeye değişmektedir ve Avusturya'da onur ve itibarı korumak için tasarlanmış bazı yasal engeller bulunmaktadır.

Taraflı Habercilik (malum Gazete)

Medyada taraflı habercilik, raporların, haberlerin veya bilgilerin, farklı bakış açılarını dengeli bir şekilde sunmadan belirli bir görüş, siyasi taraf veya çıkar grubu için güçlü bir önyargı veya tarafgirlik göstermesi anlamına gelir. Bu durum bilginin çarpıtılmış veya tek taraflı bir şekilde sunulmasına yol açarak objektif ve tarafsız haberciliği tehlikeye atabilir.

Demokrasilerde ve ifade özgürlüğünün olduğu toplumlarda dengeli ve tarafsız habercilik, vatandaşlara ilgili bilgileri sağlamak ve bilinçli görüşler oluşturmalarına imkan vermek açısından büyük önem taşır. Önyargılı habercilik medyaya olan güveni sarsabilir ve kamuoyunun konulara ilişkin algısını etkileyebilir. Gazetecilik etiği ve kalite standartları genel olarak medya kuruluşlarının dengeli habercilik için çaba göstermesini gerektirir.

Avusturya'da basın özgürlüğü

Basın özgürlüğü Avusturya'da temel bir ilkedir ve Anayasa'nın yanı sıra ulusal ve uluslararası yasalar tarafından da korunmaktadır. Avusturya'da basın özgürlüğü, vatandaşların ifade ve bilgi edinme özgürlüğünü garanti altına alan ifade özgürlüğünün temellerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Avusturya Anayasası basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır; bu da medya kuruluşlarının bağımsız olarak ve hükümet müdahalesi olmadan faaliyet gösterme hakkına sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, kişisel hakların ve kamu düzeninin korunmasına hizmet eden bazı yasal kısıtlamalar da mevcuttur.

Avusturya'da basın özgürlüğü demokratik toplumun önemli bir bileşenidir ve medyanın sansür veya hükümet baskısı korkusu olmadan hükümet eylemleri ve diğer sosyal konular hakkında eleştirel haber yapmasına olanak tanır. Toplumda şeffaflığın ve ifade özgürlüğünün korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. (bu yazı nedeniyle kendimi garantiye alma adına ;)

Yukarıda belirttiğim hususlarda altını çizdiğim bölümler, kişi ve kurumlara yaptırım yapılabileceğini açıkça gösteren bölümlerdir. Her cümlenin sonunda bir 'ama' anlamına gelmektedir. Yani bu genel madanada her istediğinizi, her düşündüğünüzü, her hissettiğinizi istediğiniz gibi söyleyemeyeceğiniz, paylaşamayacağınız yazamayacağınız anlamına gelir. 

Daha açıkçası: Avusturya'da düşünce özgürlüğü, bazı kişiler ile aynı düşüncede olduğunuz sürece geçerlidir. Aksine bir düşüncede ötekilştirilir, cezalandırılırsınız!

Sevgi ve Saygılarımla,

Gürkan Altmışdört