Entegrasyon Raporu ve Göç İstatistikleri

Viyana'da Pazartesi günü Entegrasyon Raporu ve Avusturya İstatistik Kurumu'nun "Göç ve Entegrasyon" başlıklı yıllık istatistik raporu tanıtıldı. Yıllık rapora göre, 2023 yılında Avusturya'da yaklaşık 2,45 milyon göçmen kökenli insan yaşıyor, bu da toplam nüfusun yüzde 27,2'sine denk geliyor (bir önceki yıl yüzde 26,2).

Vorarlberg'de Göçmen Nüfusu

Entegrasyon Raporu, geçen yıl Vorarlberg'e ne kadar göçmenin geldiğine dair kesin rakamlar vermiyor. Ancak göç istatistikleri, Vorarlberg'deki nüfusun yüzde 29'unun göçmen kökenli olduğunu gösteriyor. Bu nüfusun neredeyse yarısı AB veya EFTA ülkelerinden geliyor. Türkiye, Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelenler ise toplam nüfusun dörtte birini oluşturuyor.

Sosyal Yardım Alanların Profili

Vorarlberg'de sosyal yardım alanların yüzde 38'i mülteci ve geçici koruma statüsünde. Bu oran, Vorarlberg'i Viyana ve Tirol'den sonra üçüncü sıraya yerleştiriyor. Ayrıca sosyal yardım alanların yüzde 39'u Avusturya vatandaşı.

Almanca Destek Sınıfları

Avusturya'da dört yıldır uygulanan Almanca destek sınıfları, dersleri takip edemeyen çocuklar ve gençler için oluşturuldu. Geçen yıl Vorarlberg'deki öğrencilerin yüzde 3,5'i bu sınıflara katıldı. Bu oran, diğer eyaletlerle karşılaştırıldığında orta seviyede yer alıyor.

Bu veriler, Vorarlberg'deki entegrasyon sürecinin zorluklarını ve sosyal yardım sistemindeki dağılımı gözler önüne seriyor. Göçmen kökenli nüfusun yüksek olması, bölgedeki entegrasyon politikalarının önemini bir kez daha vurguluyor.