Yeni ORF ücreti olan 15.30 Euro'nun 2024 yılından itibaren tüm haneler tarafından ödenmesi gerekecek. Bu ücret, yıl sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen GIS ücretinin yerini alacak. Belirli koşullar altında ise muafiyetler hala mümkün - ancak veri koruma dairesi konu ile ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

Yeni ORF yasasına ilişkin bir açıklama yapan Avusturya Veri Koruma Kurumu, özellikle süresi dolan GIS ücretinin yerine tüm haneler için ORF ücretine ilişkin büyük endişelerinin olduğunu belirtti. Özellikle de denetim haklarının ve raporlama yükümlülüklerinin kabul edilebilirliği konusunda endişeleri var. Buradaki ana mesele, hane halkı üyelerinin ve gelirlerinin isimlendirilmesi.

Yasal dayanak eksik

ORF-Beitrags-Service GmbH, ORF ücretlerini ödemekten muaf olan hanelerin gelir düzeyini ve kişisel verilerini görüntüleyebilecek. Bu, GmbH'yi bir devlet kurumu olarak sınıflandıracak. Ancak veri koruma makamına göre bunun yasal bir dayanağı yok: "Sadece açıklayıcı notlarda yer alan açıklamalar hiçbir şekilde bu gereklilikleri karşılayamaz ve dolayısıyla amaçlanan veri işleme için yasal bir dayanak oluşturmaz" dendi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın Merkezi Yerleşikler Sicili'nden (ZMR) veri aktarımı da gerekli görülmemekte.

ORF katkısı herkes için 15.30 Avro

Yeni ORF hane vergisi önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak ve ORF'yi finanse etmek için hane vergisi olarak hane başına aylık 15,30 Avro artı il vergisi olacak. Bu vergi Avusturya'daki tüm haneler tarafından ödenecek ve alıcı sahibi olunup olunmadığına ya da ORF içeriğinin gerçekten tüketilip tüketilmediğine bakılmaksızın uygulanacak.

Copyright © 2022 www.havadis.at. Tüm Hakları Saklıdır. Havadis.at yayımladığı haber, fotoğraf ve görüntü ile internet ve wap için oluşturduğu her türlü bilgi,havadis.at yönetiminin izini olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.