OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Pazartesi günü Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Avusturya ekonomisinin "son yirmi yılda iyi bir gelişme kaydettiğini" belirtti. Avusturya'da yaşam standardı çoğu OECD ülkesinden daha yüksek ve kamu transfer ödemeleri sayesinde gelir eşitsizliği nispeten düşük. Ancak, enflasyonun düşmesine rağmen hala yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Mülkiyete Düşük, Emeğe Yüksek Vergi Sanayileşmiş ülkeler örgütü, Avusturya'nın vergi sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor. Avusturya'da emlak vergisi "düşük seviyede" iken, işgücü üzerindeki vergi yükü oldukça yüksek. Uzmanlar, 140 sayfalık raporlarında, işgücünün vergilendirilmesinin daha yüksek CO2 ve emlak vergileri gibi "başka temellere" kaydırılmasını öneriyor. Ayrıca, mülkiyet değerlerinin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bir diğer öneri ise belirli profesyonel hizmetler için katı giriş koşullarının gevşetilmesi. OECD, Avusturya'nın "nispeten yüksek" ulusal borcundan da endişe duyuyor ve açığın ve borcun azaltılması için orta vadeli bir planın uygulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, emeklilik sisteminin, emeklilik yaşının nüfusun ortalama yaşam süresine bağlanması gibi yöntemlerle güvence altına alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Babalık İzni İçin Daha Fazla Teşvik İklim, sağlık, eğitim ve çocuk bakımı gibi alanlarda da reforma ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Raporda, kadınların işgücü piyasasına katılımının "yüksek kaliteli çocuk bakımı imkanlarının yetersizliği" nedeniyle kısıtlandığı vurgulanıyor. Babalık iznine yönelik daha güçlü teşviklerin, çocuklarla geçirilen zamanın anne ve babalar arasında daha dengeli bir şekilde paylaşılmasını sağlayabileceği ifade ediliyor.

Ekonomi Bakanı Martin Kocher (ÖVP), OECD'nin tavsiyelerini "çok ciddiye" alacaklarını ve ülke raporunun Avusturya'ya "yeni bir bakış açısı" sunduğunu söyledi.

Copyright © 2022 www.havadis.at. Tüm Hakları Saklıdır. Havadis.at yayımladığı haber, fotoğraf ve görüntü ile internet ve wap için oluşturduğu her türlü bilgi,havadis.at yönetiminin izini olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.