Avrupa üretim ağındaki ilk tesislerden biri olarak, üretim için gerekli sıcak su ihtiyacı, her biri yaklaşık 750 kilowatt gücünde olan iki büyük ısı pompası tarafından karşılanmakta. Üretimden kaynaklanan atık ısının kullanılması, ısı pompalarının çok verimli çalışmasını sağlamakta. Bunun sonucunda gaz tüketiminde meydana gelen azalma, Avusturya'da yaklaşık 760 özel hanenin ortalama tüketimine karşılık gelmekte.

Bludenz'den yaklaşık 30 ülkeye Çikolata  ihraç edilmekte

Bludenz'deki Milka fabrikası ham kakao çekirdeklerinden büyük çikolatalar için çikolata kütlesi üretiyor. Mondelez'e göre bunun dörtte biri Avusturya, Almanya ve İsviçre'ye giderken, dörtte üçü 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Şirkete göre Bludenz'de yaklaşık 300 kişi çalışıyor.

milka.at