Kloser fırını için Pazartesi günü Feldkirch Bölge Mahkemesi'nde iflas davası açıldı. İflas dilekçesi şirketin kendisi tarafından verildi. Yönetim, iflasın nedeni olarak satışta personel eksikliği ve üretimde kalifiye işgücü sıkıntısı nedeniyle sınırlı çalışma saatlerini gösteriyor.

Bu durum, şirketin artık önemli siparişleri kabul edememesi nedeniyle daha da kötüleşmiş. Kira, ücretler ve enerji maliyetleri gibi sürekli artan sabit maliyetler de bir yük oluşturuyordu.

Şubeler azaltıldı

Kloser fırını 2022 yılında iflas başvurusunda bulunmuştu. CoV yardımının olmaması, şirketin kendi fonlarını aşağı yukarı tüketmişti. Şube sayısı 17'den 10'a düşürüldükten sonra işletme yeniden açılmıştı. O dönem yaklaşık 50 çalışan iflastan etkilenmişti.