Erteleme, günümüz modern toplumunda oldukça yaygın olarak görülen bir davranışsal eğilimdir. Kişinin yapması gereken işi, zamanı, enerjisi ve imkanı olmasına rağmen bir ya da birkaç kez ertelemesi, işi yapmaktan kaçınması durumudur. Erteleme hastalığı, kişinin kişisel ve profesyonel yaşamını olumsuz etkileyen, stres, azalan üretkenlik ve kaçırılan fırsatlar gibi sonuçlar doğurabilen bir sorundur.

Erteleme hastalığının nedenleri arasında şunlar yer alır:

• Motivasyon eksikliği: Kişi, yapılması gereken işi önemsiz bulur, ilgi alanı dışında yer aldığını ya da beceri eksikliğinden kaynaklandığını düşünür.
• Mükemmeliyetçilik: Kişi, kendisine yüksek standartlar belirler ve kendisine ilişkin olağan dışı beklentilerde bulunur. Bu durum, kişinin işe başlamadan önce işe çok fazla zaman ayırmasına ve işleri son dakikaya bırakmasına neden olur.
• Başaramama kaygısı: Kişi, başarısız olmaktan korkar ve bu nedenle işleri erteleyebilir.
• Kötü zaman yönetimi: Kişi, zamanını etkili bir şekilde yönetemez ve işleri önceliklendirmekte zorlanır. Bu durum, işleri son dakikaya bırakmaya neden olabilir.
• Bilgi eksikliği: Kişi, yapılması gereken işi nasıl yapacağını bilmiyorsa, işe başlamaktan çekinebilir ve işleri erteleyebilir.
• Bitirememe kaygısı: Kişi, işe başladıktan sonra işleri tamamlayamayacağından endişe eder ve bu nedenle işleri erteleyebilir.

Erteleme hastalığının tedavisinde, öncelikle hastalığın nedenlerinin belirlenmesi gerekir. Neden belirlendikten sonra, kişiye uygun bir tedavi planı uygulanır. Erteleme hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi, zaman yönetimi eğitimi ve motivasyon artırıcı teknikler yer alır.

Erteleme hastalığını önlemek için şunlara dikkat edilebilir:

• Yapılması gereken işleri önceliklendirmek ve zaman çizelgesi hazırlamak.
• İşleri küçük parçalara bölmek ve her bir parçayı tamamlamak.
• Motivasyon artırıcı teknikler kullanmak.
• Başarıya odaklanmak ve başarısız olmaktan korkmamak.
Erteleme, kişinin kişisel ve profesyonel yaşamını olumsuz etkileyebilecek ciddi bir sorundur. Erteleme eğilimi olan kişilerin, bu sorunun farkında olması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.