Sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye organları, eksik belgeler, muhasebe eksiklikleri ve spekülasyon yasağının ihlali, İl Sayıştayı'nın Fußach'la ilgili 2021 raporunda sıraladığı eksikliklerden sadece birkaçı. Uzun dönem belediye başkanlığı yapan Blum ve finans departmanı başkanı, görevlerinden ayrılmalarının ardından belediyede idari bir kaos bırakmıştı. İl Sayıştayı'nın ardından savcılık da olaya müdahil oldu. Şu anda başlayan davada her ikisi de zimmete para geçirmek ve resmi yetkiyi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

İkili kontrol ilkesi yok

2016-2019 yılları arasında Fußach'taki durumun kafa karıştırıcı olduğu söyleniyor. Bir daire başkanı yoktu, ancak finans departmanı başkanı genellikle kontrolsüz bir şekilde hareket ediyordu. Belediye hesaplarından yapılan transferler için ikili kontrol ilkesi ya yoktu ya da atlatılmıştı. Kıdemli belediye çalışanı, özel çevrimiçi bankacılık hesabından iş hesaplarına da erişebiliyordu.

Belediye harcamaları için alınan makbuzların nereye gittiğini takip etmek artık mümkün değildi. İl Sayıştayı'na göre, finans departmanı başkanı tatil ve hastalık iznindeyken de fazla mesai yapmış. Ayrıca, o dönemde kamu sektörü için spekülasyon yasağı olmasına rağmen, hisse senedi satın alarak belediye varlıklarıyla spekülasyon yapmış.

Makbuzlar ve fazla mesai

Üst düzey belediye çalışanı dört yıl boyunca belediyeye dergi ve gazete abonelikleri için toplam 11.800 Euro fatura kesmiş. ACA raporuna göre "orijinal faturalar büyük ölçüde kayıptı ve abonelikler için hiç fatura yoktu". Bunun yerine, çalışanlara sosyal güvenliğe kayıt yaptırmak yerine makbuzlarla ödeme yapılmış.

Belediye başkanının değişmesinin ardından, usulsüzlüklerin tüm boyutları ortaya çıktı. İl Sayıştayı göreve çağrıldı. Ancak raporda belirtildiği üzere, Fußach belediye ofisindeki "yetersiz dokümantasyon ve veri kalitesi" Sayıştay'ın çalışmalarını engelledi. "Temel belgeler eksikti ya da bulunamıyordu ve bazı durumlarda eski finans müdürü bunları sadece özel kullanımı için saklıyordu." Faturalar da bir karton kutu içinde bulundu.

Zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma

Belediye başkanının, bazı durumlarda yasal dayanağı olmaksızın finans müdürü için ödeneklere izin verdiği söyleniyor. Ayrıca belediye meclisinden gerekli kararları almamış. Yasal hükümlerin aksine, kendisine ödeme yapılmasına da izin vermiş. Savcılığa göre, Devlet Sayıştayı'nın bulgularının bir kısmı ceza hukuku açısından da geçerli. Savcılık iddianamesinde her iki kişiyi de güveni kötüye kullanma ve resmi yetkiyi kötüye kullanma suçlarına iştirak etmekle suçlamakta.

En az bir görevi kötüye kullanma vakasında, savcılığın görüşüne göre 50.000 avroluk değer sınırı aşıldı, bu nedenle mahkumiyet durumunda ceza tehdidi bir ila on yıl hapis cezasına yükseliyor. Toplam zararın yaklaşık iki milyon avro olduğu söyleniyor. Jürili duruşmaya Yargıç Verena Wackerle başkanlık ediyor. Salı günü savcılık ve savunma makamları savunmalarını yapacak ve ardından iki sanık sorgulanacak. Duruşmanın dört gün sürmesi planlanıyor. Kararın Cuma günü verilmesi bekleniyor.

Devlet Denetleme Kurulu Raporu