Kısa çalışma, bir işletmede çalışma saatlerini, ekonomik sıkıntıları atlatmak için, sınırlı düşürmeye
denir.

Corona krizini atlatmak için buna özel bir kısa çalışma modeli yaratıldı. Bu modelle çalışma saatleri sıfıra kadar düşürülebilir ve buna rağmen iş ilişkisi devam eder, hem de hemen hemen tam maaşla. Bununla mümkün olduğu kadar çok insanın işini kaybetmemesi ve anlaşmalı çıkışlar önlenmiş olacak.

İşvereniniz size geçici çıkış teklif ederse, işvereninize bu alternatif imkanı mutlaka hatırlatınız!

Çalıştığım işletmede kısa çalışma nasıl uygulanabilir?

İşveren ve işyeri temsilciliği (Temsilcilik olmayan işletmelerde: tek tek işçilerle) yazılı olarak kısa çalışma anlaşması yapılır, yani: haftada kaç saat düşürülülecek diye. İlk başta en fazla 3 aylık anlaşma mümkün, istisnai durumlarda ama uzatmalar mümkün.

Gerekli belgeleri işvereniniz iş bulma kurumundan (AMS) , işveren odası veya işkolu sendikasından alır.

Anlaşma sonunda işveren odası ve sendikaların imzasına sunulur. Bu işlem genel olarak 48 saat içinde olur. Bu saaten sonra kısa çalışma dilekçesi işveren tarafından ilgili iş bulma kurumuna sunulabilir.

İş saatlerinin düşürülmesiyle gelirim nasıl değişir?

Bu özel kısa çalışma modeli ile iş saatleri yüzde 10 ile yüzde 100 oranında düşürülebilir.

Her halükarda, işçiler işletmede çalışmalarının karşılığını işverenden kısmen alacaklardır.


Çalışılmayan, düşürülmüş çalışma saatlerinin karşılığı kısa çalışma yardımı olarak iş bulma kurumu tarafından hemen hemen tam olarak ücretin yüzde 80 ile 90 civarında ödenir:

Bu net ödeme öncesi gelir seviyesine göre belirlenir:

- yüzde 80 net,  eğer kısa çalışma öncesi brüt 2.685.- avronun üzerinde ise
- yüzde 85  1.700.- avro ile 2.685.- arası ise
- yüzde 90  ise aylık 1.700.- brutto için


Kısa çalışma kapsamında iznimi kullanmak zorunda mıyım?

Kısa çalışma öncesi veya esnasında işçiler işletmesel gerekliliğe göre geçmiş yıllardan kalan izinlerini ve fazla çalışmışlıklarının tamamını tüketmek zorundalar.

Önemli: Kısa çalışma kapsamında iznin, fazla çalışmışlıkların tüketilmesi veya istirahat süresince daha
önceki çalışma saatleri baz alınarak ödemeleri yapılacak.