Firmam, oturduğum yöre bulaşma tehlikesine karşı karantinaya alınırsa ne yapmalıyım?

Kişilere veya firmalara karantina kararını sağlık kurumları verir. Bütün bir yöre de kapatılabilir. Bu durum güncel olarak örneğin kuzey İtalyada ama St.Anton am Arlberg, Paznauntal (Tirol) ve Heiligenblut (Kaernten) de var. Şayet siz böyle bir yerde oturuyorsanız ve işinizden dolayı terketmeniz gerekiyorsa bu işe gitmenin önünde bir engel teşkil eder. Siz böyle bir bölgeyi terkedemezsiniz. Bu durumda hemen firmanızı haberdar edip işe gidemiyeceğinizi bildirmeniz gerek. Firmanız da kapatılmış bir bölgede ise ve siz dışında oturuyorsanız, işe gitmemeniz gerekir. Bu durumda da firmanızı arayıp haberdar etmeniz gerekir.

İşverenim tek taraflı beni eve gönderebilir mi?

Aslında sizi, hasta olmadığınız halde, eve gönderip göndermemek şefinizin bileceği bir şey. Böyle bir durumda tabii ki işten muaf olmanız gerekir, hastalık izninde değil.Bundan dolayı sağlıklı çalışanyarın vizite kağıdı (Krankenstandsbestaetigung) getirmeleri gerekmez.Şefiniz sizi çalışma isteğinize rağmen eve göndermek istiyorsa, karantina olmadığı halde, firmanın paranızı ödemesi gerekir. Bu durumda hemen firmanızı arayıp işe gidemeyeceğinizi bildirmeniz gerekir. Firmanız yasak bölgede bulunuyorsa ve siz böyle bir bölgenin dışında oturuyorsanız, işe gitmek zorunda değilsiniz. Bu durumda da firmanızla kontağa geçip gidemiyeceğinizi bildirmeniz gerek.

Homeoffice karantina esnasında da talep edilebilir mi?

Evet, şu koşullarda:

 İşçi çalışabilir durumdadır, hasta değildir.
 Hastalığın bulaşması veya hastalanma şüphesi ile karantinadadır (Salgınyasası paragraf 7)
 Homeoffice için bahsi geçen koşullar söz konusu ise (5. sorunun cevabında olduğu gibi)

Karantina nedeniyle çalışamazsam, maaşımı almaya devam eder miyim?

Evet, Coronavirüs (2019-nCoV) karantinasından dolayı çalışamıyorsanız, işvereniniz salgın yasası gereği maaşınızı ödemek zorunda. Firma bu giderleri sonradan tanzim eder. Coronavirüs bu arada bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesine alındı. Bu hak serbest meslek sahipleri için de geçerlidir.
İşveren karantinanın uygulandığı bölge idaresi kurumundan size ödediği bu parayı ve bununla bağlantılı sosyal sigorta primlerinin işveren payını devletten geri talep edebilir. Dilekçenin karantina kaldırıldıktan en geç altı hafta içinde bölge idaresi kurumuna verilmesi gerekir. 

İşletme açamazsa paramı almaya devam eder miyim?

Ulusal hükümetin 14.03.2020 tarihinde bildirimde bulunduğu yasaya göre hiç açamayan veya belli zamanlarda açabilen tek tek işletmeler için bu yasak „mal ve hizmet edinme „ işletme sahibini ve çalışanlarını kapsamaz.

Bundan çıkan sonuç, sözkonusu işçiler çalışmaya hazır olmak zorunda olmalılar ve onları iş mukaveleleri çerçevesinde çalıştırıp (enventar işlerinde, işletme içi eğitimler vb.) çalıştırmamak işverenin tasarrufundadır. Şayet bazılarını (veya hepsini) çalışmadan muaf tutmaya karar verirse, ücretlerini de ödemeye devam etmesi gerekir.

Bu kapsamda işçi odası işçilere ve işverenlere yeni yaratılan kısa çalışma enstrümanını (bkz.Yukarıda) işletme içi tedbirlerde dikkate almayı tavsiye eder.

Şefim bu durumda daha önce yaptığım işlerin dışındaki işlere gönderebilir mi?

Esas olarak kendi çalışma alanınız (yazılı ve sözlü ) iş mukavelenizin bir parçasıdır ve çok önceden (genellikle işe alınırken) belirlenmiştir.

Böyle bir değişiklik aynı zamanda bir mukavele değişikliğidir ki, böyle bir değişiklik hem işverenin hem de işçinin onayını gerektirir.

Dikkat: Aynı zamanda bu durumda işverenine karşı vefa sorumluluğunuzu da düşünmeniz gerekir. İşletmeniz orantısız bir zararla karşı karşıya ise ve kısa süreli yardım gerektiğinde, vefa yükümlülüğünüz gereği işvereninizin zararını minimize etmek için desteklemeniz gerekir. Sürekli bir çalışma alanı değişikliği ama her iki tarafın onayını gerektirir.