Firmanızdan hangi firma içi tedbirleri bekleyebilirsiniz?

Firmanızın tüm çalışanlarının sağlığı ile ilgili sorumluluğu bulunur. Bu şu demektir: Çalışanlarını bulaşıcı hastalıktan koruması için gerekli zaruri ve mümkün tüm tedbirleri almakla yükümlüdür Firma.
Bu çok kolay ulaşılabilir dezenfekte imkanı, çalışanları hijen konusunda aydınlatmak veya bulaşma tehlikesine karşı önlem alınmış iş seyahatlarının planlanması olabilir. Bir çok firma bu aralar iş seyahatlarını mümkün olduğunca azaltıyor.

Gerekli korunma ve önleme tedbirleri sürekli somut bulaşma riskine göre belirleniyor.
Hastalarla doğrudan temas (örneğin sağlık hizmetleri) şahsi koruma teçhizatının hizmete sunulması gerekir (bir seferlik eldivenler, gerekli korume elbisesi, solunum maskesi, göz ve yüz koruması) ve çalışanyarın aydınlatılması gerekir.

Firmam bana koruma maskesi vermek zorunda mı?

Aslında hayır, sadece özellikle riskli durumlarda, hastanelerde çalışıldığında ya da riskli bölgelere iş seyahatlarında. Bu maskelerin koruyuculuğu da tartışmalı. Avusturya ulusal ordusunun ABC-savunma okulu muzdarip olan işletmelere risklerle mücadele tedbirleri konusunda amaca yönelik danışmanlık hizmeti sunuyor.

İş esnasında kendi başıma koruma maskesi takabilir miyim?

Duruma göre değişir, işyerinizde veya işinizle ilgili yüksek derecede bulaşma tehlikesi bulunup bulunmadığına bağlı. Böyle bir tehlike söz konusu değilse, işvereniniz size maske takmayı yasaklayabilir. İşverenin çıkarı , müşterileri maskeyle ürkütmemek için, ve sorumluluk yükümlülüğü arasındaki seçime bağlı.

Ayrıca birçok durumda maskenin korumadığını da düşünmelisiniz. Bu çıkar ölçümü ve duruma bağlı tekil değerlendirilmesi gereken bir şeydir.

Hamileler için özel kurallar geçerli mi?

An itibarı ile merkezi iş müfettişliğinin görüşüne göre hamileler için yüksek derecede bir tehlike söz konusu değildir. Bu yüzden her işyerinde anneyi koruma araştırması yapılıp hamile olanların nerelerde çalıştırılacağı belirlenecek. Bundan dolayı hamile olanlar derhal işyeri temsilciliğiyle ve iş doktoruyla temasa geçmelidir. İşyerinde iş doktoru yoksa, durumun açıklığa kavuşturulması için sorumlu iş müfettişliğiyle görüşülmesi tavsiye olunur:

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Kontakt_Service/Standorte_Zustaendigkeit/Standorte_
und_Zustaendigkeiten

Merkezi iş müfettişliğinin görüşüne göre hamileler her halükarda müşteri ile temastan çekilmilidir. Ayrıca hastanelerde çalışmak da sorunlu olduğu için bu tür durumların tek tek işyeri doktoru veya iş müfettişliği ile açıklığa kavuşturulmalıdır.