Doktorun muayanehanesine gidemezsem nasıl istirahat alacağım? Reçeteleri nasıl alacağım?

Tabipler odası ve sağlık bakanlığının yaptığı anlaşma gereği Corona –Krizi boyunca telefonla da istirahat alınabilir. Gerekli temel koşulların hazırlanması için sağlık bakanlığı çalışma yürütmektedir. Reçetelerin elektronik olarak e-mail yoluyla ya da doğrudan haber verılmek kaydıyla ulaştırılması düşünülmektedir. Somut durumu ev doktorunuzla açıklığa kavuşturunuz.

Duyurulan hareket etme kısıtlamasına rağmen işe gitmem gerekiyor mu?

Esasında ertelenemez meslekler duyurulan harekat kısıtlaması dışında olarak özellikle belirtilmiştir. Bir mesleğin ertelenebilir olup olmadığı kararı işvereninize aittir. Siz her halükarda çalışmaya hazır olduğunuzu bildirin ki herhangi bir işe ara verme durumunda maaşınızı alabilesiniz.

Dikkat: Bu bağlamda kısa çalışma enstrümanını bu tür özel durumları en iyi şekilde atlatabilmek için yine anmak gerekir. Sosyal ortaklarla yapılan yeni anlaşma gereği çalışma saatleri hatta sıfıra indirilebilir, hissedilir bir kazanç azalması hatta çıkış olmaksızın.

Coronavirustan korktuğum için evde kalmaya kendi başıma karar verebilir miyim?

Aslında hayır, ancak gerçekten somut bulaşma tehlikesi varsa. Ancak işyeri ve çevresinde bulaşma olmuşsa bu mümkün olabilir.

Şayet kronik bir hastalığınız varsa ve böylece ortalamanın üzerinde bulaşma tehlikesi söz konusu ise ev doktorunuza danışınız. Doktorunuz çalışamaz raporu verirse hemen işvereninize bildiriniz.

Henüz bir işgöremezlik söz konusu değilse ama mümkün olduğunca çalışmayı sınırlama tavsiyesi varsa, işvereniniz sizi bulaşmaya karşı en iyi şekilde korumakla (evden çalışmaya onay verme, kısa süreli çalışma muafiyeti ya da kısa çalışma anlaşması şeklinde) yükümlüdür.

İşverenim tek taraflı beni eve gönderebilir mi?

Aslında sizi, hasta olmadığınız halde, eve gönderip, hasta olmadığınız halde, göndermemek şefinizin bileceği bir şey. Böyle bir durumda tabii ki işten muaf olmanız gerekir, hastalık izninde değil. Bundan dolayı sağlıklı çalışanyarın vizite kağıdı (Krankenstandsbestaetigung) getirmeleri gerekmez.Şefiniz sizi çalışma isteğinize rağmen eve göndermek istiyorsa, karantina olmadığı halde, firmanın paranızı ödemesi gerekir.

Şefim iş akdini anlaşmalı olarak feshetmemizi öneriyor, tekrar işe alacağına söz veriyor. Kabul
etmeli miyim?

Hukuksal olarak iş akdinin bitirilmesi gerçi mümkün, gerekli çıkış süresi ve kurallar yerine getirilirse. İşçi odasının özellikle tavsiyesi ama daha yumuşak tedbirlere başvurulmasıdır, güncel kriz durumunun atlatılması için.

İşvereninize açıkça evden çalışma ya da kısa çalışma imkanını hatırlatınız. Tam da bu alternatifler 2008/2009 mali krizinde çıkışları engellemede yararlı oldu.

İşverenim tek taraflı olarak Homeoffice talep edebilir mi?

Evet, şayet iş mukavelesinde böyle bir anlaşma varsa. İş mukavelesinde işverenin sizi her zamanki işyerinizden farklı başka bir yere çalışmaya gönderebileceğine dair madde varsa da mümkün. Böyle bir madde yoksa işverenin bu konuda sizinle anlaşması gerekir. Bu durumdan muada çıkabilecek harcamalar konusunda da sizinle anlaşma yapması gerekir (örneğin götürü bir meblağ)

Daha fazla bulaşmayı engellemek için işçi odasının tavsiyesi: Özel koşullar söz konusu. Firmanızla anlaşınız. Firmanız da gerekli teknik donanıma sahip olmanızı sağlamalı.