Toplantıda Büyükelçi Sayın Ozan Ceyhun tarafından felaketzedelere yönelik yardım yapılabilecek hesaplara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Sözkonusu bilgiler Büyükelçiliğin twitter hesabında da kayıtlı olduğu belirtildi.

Büyükelçi Ozan Ceyhun katılımcılara Avusturya makamlarının yardım konusundaki destek açıklamalarına ilişkin de bilgi sundu. Bu kapsamda Avusturya Hükümetinin bugün 25 kişilik bir özel ekibi gönderdikten sonra arama-kurtarma konusunda eğitilmiş 85 askeri yarından itibaren ülkemize göndermeyi öngördüğü, ayrıca Yurtdışı Afet Fonu’ndan bölgede görev yapan yardım kuruluşlarına 3 milyon Avro tahsis ettiğini aktardı. Avusturya’dan bazı arama kurtarma ekiplerinin de AFAD’dan alınacak iznin ardından felaket bölgesine doğru yola çıkmaya hazırlandığını bildirdi.

Felaketzedelere yönelik en etkin ve hızlı şekilde nasıl yardım sağlanabileceği bahsinde söz alan çatı örgütü ve dernek temsilcileri, malzeme yardımı toplama faaliyetlerine destek verilmekle birlikte maddi yardım sağlanması konusuna öncelik verilmesinin daha uygun olacağını dile getirdiler.
Yardımların ülkemize en hızlı şekilde iletilmesini koordine etmek amacıyla bir “Eşgüdüm Grubu” kurulduğu açıklandı.

Ülkemizde meydana gelen deprem mağdurları için AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aşağıda kayıtlı internet sayfaları üzerinden bağış yapılabilmektedir.