Yüksek Gelir Vergisi Oranları

Avusturya'da gelir vergisi oranları, kazanç seviyelerine göre değişiklik gösterir ve progresif bir yapıya sahiptir.

2024 yılı için geçerli oranlar şu şekildedir:

- %0 Vergi: Yıllık 0 - 11.693 Euro
- %20 Vergi: Yıllık 11.693,01 - 19.134 Euro
- %30 Vergi: Yıllık 19.134,01 - 32.075 Euro
- %42 Vergi: Yıllık 32.075,01 - 62.080 Euro
- %48 Vergi: Yıllık 62.080,01 - 93.120 Euro
- %50 Vergi: Yıllık 93.120,01 - 1.000.000 Euro
- %55 Vergi: Yıllık 1.000.000,01 Euro ve üzeri​ 

Bu oranlar, özellikle orta ve yüksek gelir gruplarında ciddi bir vergi yükü oluşturmakta. Yüksek vergiler, çalışanların net gelirlerini düşürmekte ve ekonomik motivasyonlarını olumsuz etkilemekte-

Sosyal Güvenlik Primlerinin Yüksekliği

Çalışanlar, gelir vergilerinin yanı sıra sosyal güvenlik primleri de ödemek zorunda. Bu primler, sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik sigortası ve diğer sosyal yardımları kapsar. 2024 yılı için geçerli sosyal güvenlik prim oranları şu şekildedir:

- Sağlık Sigortası: Çalışan %3,87, işveren %3,78, toplam %7,65
- İşsizlik Sigortası: Çalışan %3, işveren %3, toplam %6
- Emeklilik Sigortası: Çalışan %10,25, işveren %12,55, toplam %22,8
- Kaza Sigortası: Çalışan %0, işveren %1,1, toplam %1,1
- Diğer Sosyal Yardımlar: Çalışan %1, işveren %0,6, toplam %1,6​ 

Bu yüksek prim oranları, özellikle düşük ve orta gelirli çalışanlar için ağır bir yük oluşturmakta. Çalışanların maaşlarından yapılan bu kesintiler, birçok kişinin yaşam standartlarını korumasını zorlaştırmakta.

Eleştiriler ve Tepkiler

Yüksek vergi ve prim oranları, Avusturya'da geniş bir kesim tarafından eleştirilmekte. Eleştirmenler, bu yüksek oranların ekonomik büyümeyi yavaşlattığını, iş yaratma potansiyelini düşürdüğünü ve çalışanların alım gücünü azalttığını savunmakta. Ayrıca, vergi ve prim yükünün azaltılması gerektiğini, böylece bireylerin daha fazla harcama yaparak ekonomiyi canlandırabileceğini ileri sürmekte.

Özellikle küçük işletmeler ve girişimciler, bu yüksek mali yüklerin iş yapma maliyetlerini artırdığını ve rekabetçiliklerini olumsuz etkilediğini belirtmekte. Bu durum, yeni iş fırsatlarının yaratılmasını zorlaştırmakta ve mevcut işletmelerin büyümesini engellemekte.

Avusturya'nın yüksek vergi ve sosyal güvenlik primleri, sosyal güvenlik sistemini finanse etmek için gerekli olabilir, ancak bu yüklerin çalışanlar ve işletmeler üzerindeki etkileri göz ardı edilmemeli. Vergi ve prim oranlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi, hem ekonomik büyümeyi teşvik edebilir hem de bireylerin yaşam standartlarını korumasına yardımcı olabilir.

Copyright © 2022 www.havadis.at. Tüm Hakları Saklıdır. Havadis.at yayımladığı haber, fotoğraf ve görüntü ile internet ve wap için oluşturduğu her türlü bilgi,havadis.at yönetiminin izini olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.