volkan.meral @ havadis.at

Viyana Üniversitesi Rektörü ve Hükümet Entegrasyon Danışmanı Heinz Fassmann'ın devlet dairelerinde başörtüsü yasağı getirilmesi konusunda fikir belirtmesinin ardından Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Fassmann'ın açıklamalarını değerlendirdi, bu konuyu entegrasyon yasasına alacağını, özellikle okullarda böyle bir yasağı düşünebileceklerini; zira öğretim üyelerinin örnek teşkil ettmektedir dedi ve "Avusturya din özgürlüğü olan bir ülkedir, ancak laiktir'' diye ekledi.

Vorarlberg Eyalet Başkanı Markus Wallner; "Bugüne kadar böyle bir yasak gündeme gelmedi, eğer Viyana böyle bir talepte bulunursa biz de o zaman gündemimize alırız. Böyle bir yasağı siyasi yönden üzerinde konuşmadan karşı çıkmak doğru olmaz" dedi.

Müslüman bayanların başlarını örtmeleri lâikliğe kesinlikle aykırı değildir. Lâiklik din ile devletin birbirinden ayrılması demektir. Devlet ve siyasî rejim dine karışamaz. Böyle bir karışma insan haklarına ve hürriyetlerine aykırı olur.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz böyle bir konuyu entegrasyon yasasına alacağını söylemesi bile entegrasyon çalışmalarına vurulacak en büyük darbe olacaktır.

Avusturya başörtüsü konusunda sıkıntısı olmayan bir ülke olduğunu Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağından eğitimlerini tamamlayamayan kızlarımıza üniversite okuma imkanı sağlamasından biliyoruz.

Sebastian Kurz Hristian Demokrat görüşlü bir partinin mensubu olarak din özgürlüğünden yana olmasını beklerken partisine yakışmayan bir söylemde bulunmuştur. Bu açıklamayı yapmış olması da ayrıca beni farklı düşünmeye sevk etmektedir.

Devlet dairelerinde kaç başörtülü bayan çalışıyor da böyle bir yasak gündeme gelebiliyor? Okullarda kaç başörtülü öğretmen var da tedirgin olunuyor?

Popülist söylemlerle insanların aralarına fitne sokmak entegrasyon bakanının yapacağı en son şey olsa gerek.

Entegrasyon birleştirme bütünleştirme anlamına geldiğini sayın Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz’a hatırlatmak isterim.

Ayrımcılık ile bir sonuca varılabilineceğini düşünmüyorum ve bu söylemin popülist bir söylem olduğunu ümid ederim.

Düşünce ve din özgürlüğünün devam ettiği bir Avusturya diliyorum.

Selam ve dua ile...

 

Volkan Meral

Havadis.at İmtiyaz Sahibi