Avrupalı Türkler, yoğun olarak yıl sonu geldiğinde prim zammından etkilenmemek için yurtdışı borçlanma yapıp emeklilik talebinde bulunma planı yapmakta. Bu yazımda hangi belgelerle borçlanma talebinde bulunacağınız ve nereye başvuru yapacağınız konusunda sizleri bilgilendirmek istedim. Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularınızda Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinin ekinde istenilen belgeler ev kadını ve erkeklerde değişkenlik göstermekte.

Göndereceğiniz belgeler

– Yurtdışı çalışmalarını gösterir hizmet belgelerinden biri, – Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vatandaşlık durumlarında değişiklik olanlar için ayrıca bu durumlarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği), – Bakanlar Kurulu izni ile yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş ise Mavi Kart belgesi, – İkamet Belgesi, – Vergiye Kayıtlılık Belgesi, – Meslek Odasına Kayıtlılık Belgesi – Yurda giriş çıkış belgesi, alınır.

Eksik belge üç ayda tamamlanmalı

Bu belgelerden birinin eksik olması ya da belgede kayıtlı bilgilerin yetersiz veya gerçeğe uygun olmadığının tespiti hallerinde, yeni belgelerin temini yoluna gidilir. Tahakkuk eden borcu üç ay içinde ödeme mecburiyeti ile yurtdışı hizmet borçlanmasının şartlarından birisinin de belgelendirme zorunluluğu bulunduğu hususları dikkate alındığında, SGK yazılı bildirisine rağmen eksik belgeyi üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak, borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Bu durumda olanların borçlanma işlemleri, yeni bir taleple ve yeni talep tarihinde geçerli olan prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında seçilecek olan kazanç üzerinden gerçekleştirilir.

Ev kadını olarak sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar için gerekli görülen hallerde istenilebilecek pasaport sayfası veya yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeler, sigortalılık sürelerinin borçlandırılmasında istenilmez.

Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi.

Başvurunun sigortalının Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa SGK’ya, Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna yapılması öngörülmüştü.

Ancak yurtdışı borçlanma başvurularının Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplanması sonucu çok sayıda kişi mağdur oldu. Bunun sonucunda ülke çapında işlem esas alındı.

Buna göre,
– Adres Kayıt Sisteminde Türkiye’de adresi var ise adresi olduğu SGK İl Müdürlüğü,
– Adres Kayıt Sisteminde adresi olmayanlar nüfusa kayıtlı il veya ilçe merkez müdürlüğüne,
– Adresi ve nüfusa kayıtlı ili olmayanlar istediği SGK İl veya Merkez Müdürlüğüne,
– Yurtdışı başvurusu önceden yapılmış olan kişiler ise işleminin devam ettiği SGK İl Md. veya Merkez Müdürlüğüne
– Kısmi aylık alanlar aylığı bağlayan SGK İl Md. veya Merkez Müdürlüğüne,
– Kamu görevlileri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı’na,
– SSK sigortası olup İsviçre’den yurtdışı borçlanma talep etmek isteyenler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı’na,
– Banka ve benzeri sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça başvurur.

Aylık başvuru ve gerekli bilgiler

– Tahsis Talep Dilekçesi,
– Beyan ve Taahhüt Belgesi,
– Güncel olarak son üç ay içinde alınmış Yurtdışı Sigorta Cetveli,
– Yurtdışı başvurusuna bağlı olarak Vergi Kayıt Belgesi,
– Hollanda’dan başvuru yapmış olanlar için güncel olan Ayrıştırılmış Hizmet Cetveli.

 

 

Sabah