Niederösterreich ve Oberösterreich otobanlarında saate 140 km/h hız testi Çarşamba günü 01.08.2018 itibariyle yürürlüğe giriyor.


88 kilometrelik Melk - Oed ile 32 kilometrelik Haid - Sattledt otobanları arasında geçerli olacak olan hız sınırı bazı sorularıda beraberinde getiriyor. Zira bu otobanlarda 140 olan hız sınırını 159 km/h’ya kadar ihlal etme olasılığı bulunuyor.

140 olan test hız sınırını 159 ile geçerseniz, belirli toleranslar çekildikten sonra herhangi bir cezai işlem uygulanamıyor.

Zira 100 ile gidilen bir hızda, Radara girildiği takdirde yüzde -%5 + eksi 5 km/h tolerans olarak kesiliyor. Buna göre 159 ile geçtiğiniz yollarda herhangi bir cezai işlem uygulanamıyor.


Ancak polisin lazer radarına girdiğiniz taktirde tolerans -%3 + eksi 3 km/h olarak hesaplanıyor. Niederösterreich ve Oberösterreich farklı eyaletler olduğundan farklı işlem yapılıyor. Ancak test süresince her iki eyaletteki otobanlarda’da tolerans 10 km/h olarak değiştirildi. Buna göre 140 yerine 150 gidebilirsiniz ve ancak 151 km/h’dan sonra cezai işlem yapılmakta. Buna eksi %5’te eklendiği taktirde azami hızınız 159 km/h olsa dahi herhangi bir ceza almıyorsunuz.

Greenpeace trafik bakanı Norbert Hofer’i bu nedenle eleştirirken, insan ve hayvanların ihtiyacı olan havayı bu şekilde dahada kirletileceğini savunmakta.